1So/44/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.10.2017 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
Vojtech Vojtko
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie