1So/6/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.09.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan
Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
František Piskura
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava