1Szak/16/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.11.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Qasim Sajjad SHAH
c/a
Prezídium PZ, ÚHCR, Oddelenie cudzineckej polície PZ BA