1Sžf/67/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 17.10.2017 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
INGSTEEL s. r. o.
c/c
Úrad pre verejné obstarávanie