1Sžso/27/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.01.2018 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
PhDr. Iveta Švecová
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny