1Sžso/68/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.10.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
Maciek Tadeusz Bocheński
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie