Oznámenie na predkladanie ponúk

12.04.2012 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva oznam na predkladanie ponúk.
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Dokumenty