2Sžo/132/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.12.2017 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
Poľovnícky spolok Lukavica - Sampor a spol.
c/a
Okresný úrad Banská Bystrica