Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium13.06.2014 -
Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

Dátum uzávierky:  07.07.2014
Termín konania:    18.08.2014