Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium03.07.2014 -
Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

Dátum uzávierky:  27.07.2014
Termín konania:    08. – 10.09.2014