Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium11.07.2014 -
Vyhlásenie výberového konania na jedno voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

Dátum uzávierky:  01.08.2014
Termín konania:    17. – 19.09.2014