3Sžo/1/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Monika Valašiková, PhD.


Účastníci:
Ľubica Hubcejová
c/a
Okresný úrad Prešov