5. Medzinárodná konferencia predsedov najvyšších súdov krajín strednej a východnej Európy

5. Medzinárodná konferencia predsedov najvyšších súdov krajín strednej a východnej Európy20.10.2015 - Bratislava 20.10.2015  (pdf | fotogaléria)

            Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová sa 11. až 14. októbra 2015 zúčastnila na 5. Medzinárodnej konferencii predsedov najvyšších súdov krajín strednej a východnej Európy, ktorá sa konala na chorvátskych ostrovoch Brijuni. Spolu s Najvyšším súdom Chorvátskej republiky konferenciu spoluorganizoval CEELI Inštitút so sídlom v Prahe.
            Hlavnými témami stretnutia bolo budovanie právneho štátu a úloha predsedov súdov ako expertov. Diskutovalo sa o mediácii a jej pomoci pri znižovaní pracovnej zaťaženosti sudcov, ale aj o zmenách v rámci súdnych systémov strednej a východnej Európy. Témou boli aj hľadiská súdnych prieťahov a úloha predsedov súdov v redukcii prieťahov, posilnení efektivity súdov (dĺžka konania, použitie znalcov, zníženie mnohonásobných odvolaní na tom istom súde). Predsedovia súdov nevynechali tému použitia súdnych rozkazov vo vykonávacom konaní a  zabezpečenie dôkazov a tiež vzťahy s médiami, úlohu predsedov a hovorcov. Účastníci konferencie podpísali 14. októbra 2015 „Brijunské vyhlásenie o princípoch sudcovskej nezávislosti.“
           Na konferencii sa zúčastnili predsedovia najvyšších súdov Albánska, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Českej republiky, Gruzínska, Maďarska, Kosova Lotyšska, Litvy, Macedónska, Čiernej Hory, Poľska, Ruska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Špeciálnym hosťom bola podpredsedníčka Najvyššieho súdu Číny pani Kaijun Tao a za CEELI Inštitút sa zúčastnili pán John Walker, sudca Federálneho Odvolacieho súdu USA, pán Clifford Walace, sudca Federálneho Odvolacieho súdu USA a pán Christopher Lehmann, výkonný riaditeľ CEELI Inštitútu.

Fotogaléria