5Sžo/179/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.10.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Štefánia Balažovičová a spol.
c/A
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky