5Sžr/92/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.10.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Dúbravka Centrum, spol. s r.o.
c/a
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov
TERMÍN ZRUŠENÝ