Informačné centrum

Informačné centrum 03.05.2017 -  
Bratislava, pdf
Tlačová správa
 
Informačné centrum Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „informačné centrum“) dnes začalo vykonávať svoju činnosť.
Cieľom zriadenia informačného centra je zjednodušenie prístupu verejnosti k informáciám, ich sústredením na jednom mieste. Jeho činnosť spočíva najmä:
- v zabezpečovaní nahliadania do súdnych spisov účastníkom konania
   (na základe vopred dohodnutého a potvrdeného termínu),
- v poskytovaní informácií účastníkom konania o stave súdneho konania,
- vo vydávaní úradných potvrdení zo súdneho spisu,
- v poskytovaní informácií o termínoch pojednávaní jednotlivých kolégií Najvyššieho
   súdu Slovenskej republiky,
- vo vyznačovaní právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisoch rozhodnutí súdu,
- vo vyhotovovaní kópií súdnych dokumentov.
Informačné centrum je otvorené pre verejnosť každý pracovný deň v priestoroch Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné námestie č. 13, Bratislava (prvé poschodie, miestnosť č. 169) v nasledujúcom čase*, určenom pre styk s verejnosťou:
 
      pondelok:           od 8.00 hod. do  15.00 hod.
            utorok:           od 8.00 hod. do  15.00 hod.
            streda:           od 8.00 hod. do  15.00 hod.
           štvrtok:           od 8.00 hod. do  15.00 hod.
               piatok:           od 8.00 hod. do  13.00 hod.
 
*prestávka na obed : od 12.00 hod. do 12.30 hod.
V deň pred štátnym sviatkom a deň pred dňom pracovného pokoja platia otváracie hodiny v čase: od 8.00 hod. do 13.00 hod.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou