6Asan/1/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.12.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Monika Valašiková, PhD.


Účastníci:
Mgr. Stanislav Brtoš
c/a
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov