6Sž/15/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.11.2017 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Monika Valašiková, PhD.


Účastníci:
MAC TV, s. r. o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu