6Sžo/184/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.09.2017 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová

Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Mgr. Oto Stettner
c/a
Úrad verejného zdravotníctva SR
ZRUŠENÉ