8Sžo/80/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
Mesto Pezinok
c/a
Ministerstvo dopravy a výstavby SR