9So/246/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.12.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Judita Kokolevská
Členovia senátu: Mgr. Viliam Pohančeník
JUDr. Viera Nevedelová


Účastníci:
Anna Poradová
c/a
Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava