9So/63/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.09.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Judita Kokolevská
Mgr. Viliam Pohančeník


Účastníci:
Oľga Šimková
c/a
Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava