Brány Najvyššieho súdu SR sa otvorili pre študentov

Brány Najvyššieho súdu SR sa otvorili pre študentov09.11.2015 - Bratislava pdf | fotogaléria

    V týchto dňoch vykonáva celkovo 25 študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odbornú stáž na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Po dlhom období sa tak všetky štyri kolégiá od 3. novembra 2015 otvorili pre študentov a možno budúcich sudcov.
    Predsedníčka občianskoprávneho kolégia JUDr. Soňa Mesiarkinová si spomína, na svoje študentské časy a stáž na štátnom notárstve nie veľmi pozitívne. Teraz však urobí všetko preto, aby sa študenti u nej cítili dobre, a aby sa naučili čo najviac: „Osobne si myslím, že je to veľmi dôležité, pretože dnes na tých školách je to skôr o teórii. Tento praktický poznatok, myslím si, im môže len pomôcť. Je to veľmi dobrá myšlienka a rozhodne ju vítam.“
    Študentka Jana Kačuriková si je vedomá obrovského množstva prípadov, ktoré na občianskoprávne kolégium ročne príde: „Po absolvovaní niekoľkých praktických skúseností v rámci advokátskej kancelárie a prokuratúry dúfam, že táto stáž mi ponúkne nejaký pohľad sudcu na konanie. Tiež ma to dúfam naučí prístupu k sudcom a podobne. Občianske právo ma najviac baví v štúdiu, preto by som sa veľmi chcela naučiť práve z tejto časti.“   
    Stážisti sa na trestnoprávnom kolégiu objavia vôbec po prvýkrát. JUDr. Libor Duľa, predseda trestnoprávneho kolégia:
„Pre nás sudcov je to aj vítaná spätná väzba, keď nám študenti môžu dať niečo zo svojho entuziazmu, ktorý si chceme zachovať.“
    Rovnako si spoluprácu s Najvyšším súdom Slovenskej republiky pochvaľuje aj Mgr. Ján Škrobák, PhD., prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:
„Pokiaľ ide o správne kolégium, tak toto je šiesty akademický rok počas ktorého realizuje stáže s tým, že tento rok sa to rozšírilo na ďalšie kolégiá. Spolupráca, myslím si, je veľmi dobrá. Študenti, pokiaľ som mal možnosť získať spätnú väzbu, si veľmi pochvaľujú túto možnosť.
Tlačové oddelenie NS SR