BULLETIN Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - december 2012

BULLETIN Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - december 201211.12.2012 -

Vážené kolegyne, kolegovia,

pred sebou máte nové číslo BULLETINU Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorého cieľom je predložiť Vám to najzaujímavejšie pre oblasť justície z predchádzajúcich troch mesiacov, ktoré uplynuli od vydania septembrového čísla.

Snahou autorského kolektívu a rovnako aj mojou je, aby bulletin prinášal odpovede na otázky ohľadne vývoja aktuálnej judikatúry medzinárodných súdnych orgánov, užitočné odkazy a informácie poskytujúce prehľad o novej právnej úprave v jednotlivých právnych odvetviach. Tomu sme prispôsobili aj nový dizajn BULLETINU v záujme jeho lepšej prehľadnosti.

Verím, že nasledujúce strany budú podnetným a inšpirujúcim spestrením našej každodennej práce.

Vzhľadom na blížiace sa vianočné sviatky mi dovoľte zaželať Vám a Vaším blízkym príjemné prežitie Vianoc a do nového roku veľa pracovných a osobných úspechov.

Štefan Harabin
predseda Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky

Bulletin je voľne prístupný pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti "Výber z medzinárodného práva NS SR"