BULLETIN Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - marec 2013

BULLETIN Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - marec 201328.03.2013 -

Vážené kolegyne, kolegovia,

v prvých troch mesiacoch roku 2013 sme mohli pozorovať dynamické udalosti na Slovensku, ale aj za našimi hranicami; mnohé z nich sa dotýkajú aj justície a formovania samotného práva. Tie najvýznamnejšie chceme priblížiť v marcovom čísle BULLETINU Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Verím, že predložené právne názory medzinárodných súdnych orgánov v rozhodnutiach, ktoré tvoria obsah tohto čísla, prispejú k rozšíreniu aj nášho právneho rozhľadu.

Na záver mi dovoľte využiť túto príležitosť a zaželať Vám požehnané a radostné veľkonočné sviatky.

Štefan Harabin
predseda Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky

Bulletin je voľne prístupný pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti "Výber z medzinárodného práva NS SR"