Disciplinárny návrh na pozastavenie činnosti sudcu

16.12.2015 - Bratislava pdf
Zákonný disciplinárny senát 2Ds pod vedením JUDr. Michala Boroňa o návrhu na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi JUDr. Štefanovi Harabinovi a spol., ktorý obsahuje aj  návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu JUDr. Štefanovi Harabinovi, v tejto veci nerozhodol v lehote 10 dní od podania návrhu, t. j. od 20. 11. 2015 do 30. 11. 2015, kedy uplynula lehota na rozhodnutie o dočasnom pozastavení. „O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu JUDr. Štefana Harabina som nemohol rozhodovať, lebo rozhodnutie by bolo nezákonné, pretože 10-dňová lehota už uplynula,“ uviedol vo vyjadrení zastupujúci predseda senátu 2Ds JUDr. Juraj Florovič. Ako dôvod senát 2Ds uvádza skutočnosť, že predseda zákonného disciplinárneho senátu 2Ds JUDr. Michal Boroň oznámil svoju zaujatosť.
O tejto zaujatosti rozhodol odvolací disciplinárny senát 2Dso pod vedením JUDr. Stanislava Libanta dňa 03.12.2015 tak, že z prejednávanej veci (spis. zn.: 2 Ds 8/2015) bol predseda senátu JUDr. Michal Boroň vylúčený z vykonávania úkonov disciplinárneho konania v tejto veci. Zastupujúci predseda disciplinárneho senátu 2Ds  JUDr. Juraj Florovič s členmi senátu postúpil po porade opatrením vec vedenú pod spis. zn.: 2Ds 8/2015 na spojenie vecí do senátu 6 Ds, k spis. zn.: 6 Ds 6/2015 na rozhodnutie ako príslušnému a zákonnému senátu.
Predsedníčka NS SR JUDr. Daniela Švecová v tejto súvislosti požiadala všetkých predsedov disciplinárnych senátov, ktorí majú rozhodovať o návrhoch na disciplinárne stíhania JUDr. Štefana Harabina a spol., ako účastníčka konania, o informáciu kedy rozhodnú o týchto návrhoch.
 
Tlačové oddelenie NS SR