Harabin vymenoval predsedov senátov Najvyššieho súdu SR

Harabin vymenoval predsedov senátov Najvyššieho súdu SR04.05.2011 - Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefan Harabin dnes slávnostne vymenoval šiestich nových predsedov senátov Najvyššieho súdu SR.
Novými predsedami sa od 1. mája 2011 stali JUDr. Milan Deák, JUDr. Ľubor Šebo a JUDr. Soňa Mesiarkinová, ktorí pôsobia v občianskoprávnom kolégiu. Predsedníčkou senátu obchodnoprávneho kolégia je Ľubomíra Kúdelová a správneho kolégia JUDr. Alena Poláčková, PhD. Predsedom trestného senátu sa stal JUDr. Igor Burger.
Od 1. apríla pôsobí ako predsedníčka senátu obchodnoprávneho kolégia aj JUDr. Viera Pepelová.


NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ţupné nám. 13, 814 90 Bratislava

Od: tlačový a informačný odbor NS SR

Pre: mediálny okruh

4. mája 2011