Justičný seminár Európskeho súdu pre ľudské práva

Justičný seminár Európskeho súdu pre ľudské práva 31.01.2017 - Bratislava, pdf | foto
 
Tlačová správa
 
Dňa 27. januára 2017 sa predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová zúčastnila na justičnom seminári, na ktorý ju pozval predseda Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej Európsky súd)  Guido Raimondi. Témou seminára bol zákaz
vrátenia alebo vyhostenia („non-refoulement“) ako princíp medzinárodného práva a úloha súdnictva pri jeho implementácii. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Európskeho súdu.

Po uvítacom príhovore Guida Raimondiho a Ganny Yudkivskej, sudkyne Európskeho súdu za Ukrajinu, nasledovalo úvodné zasadnutie. V rámci neho hovorili François Crépeau, osobitný spravodajca pre ľudské práva migrantov a Ledi Bianku, sudca Európskeho súdu za Albánsko, o niektorých zásadných rozhodnutiach Európskeho súdu, v ktorých sú reflektované ustálené princípy vzťahujúce sa na tému seminára. Po ukončení úvodného zasadnutia boli pre účastníkov seminára pripravené dva paralelné worskhopy, jeden na tému „Posúdenie dôveryhodnosti žiadateľov o azyl: dôkazné bremeno a limity prieskumu ESĽP“ a druhý na tému „Prijímanie migrantov: hmotnoprávne a procesné záruky pre usadených migrantov“. Delegácia z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zúčastnila prvého z uvedených workshopov. Rečníkmi boli Michèle de Segonzac, predsedníčka francúzskeho Národného súdu pre azylové veci a Georges Ravarani, sudca Európskeho súdu za Luxembursko. Pracovná časť seminára bola ukončená záverečným zasadnutím, v rámci ktorého hovorili Bruno Nascimbene, bývalý profesor európskeho práva na Univerzite v Miláne a Carlo Ranzoni, sudca Európskeho súdu za Lichtenštajsko, o súčasných problémoch migrácie.

Účastníci seminára boli oboznámení aj s projektom „Siete najvyšších súdov“, ktorý spustil Európsky súd v októbri roku 2015. Ide o informačnú platformu, ktorá je primárne určená na výmenu informácií medzi najvyššími súdnymi inštanciami v jednotlivých krajinách v oblasti judikatúry Európskeho súdu a v súvisiacich otázkach.

Justičný seminár bol ukončený slávnostným otvorením justičného roka, na ktorom sa okrem účastníkov seminára zúčastnili všetci sudcovia Európskeho súdu. Svoje prejavy na ňom predniesli predseda Európskeho súdu Guido Raimondi a Silvia Alejandra Fernánder de Gurmendi predsedníčka Medzinárodného trestného súdu.

Oddelenie komunikácie s verejnosťou