Kolokvium NSS ČR a rokovanie Valného zhromaždenia ACA- Europe v Prahe

Kolokvium NSS ČR a rokovanie Valného zhromaždenia ACA- Europe v Prahe  03.06.2016 -
Bratislava pdf | foto
Tlačová správa
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová sa v dňoch od 29. do 31. mája 2016 zúčastnila v Prahe na rokovaniach kolokvia Najvyššieho správneho súdu ČR a Valného zhromaždenia organizácie ACA Europe (Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union). Na rokovaniach bola prítomná aj predsedníčka senátu správneho kolégia NS SR Elena BerthotyováHlavnou témou rokovaní bola problematika slobodného prístupu k informáciám v protiklade k ochrane súkromia. Diskusia sa zamerala na rozsah sprístupňovania informácií povinnými osobami z hľadiska právnej úpravy prítomných krajín. Osobitná pozornosť bola tiež venovaná otázke zverejňovania rozhodnutí správnych súdov. Z odbornej diskusie vyplynulo, že zatiaľ čo v niektorých krajinách sa zverejňujú rozhodnutia len na základe žiadosti a v anonymizovanej podobe, v krajinách ako Estónsko a Írsko sú zverejňované všetky rozhodnutia v plnom rozsahu, s výnimkou vecí azylu a maloletých detí, ktoré sú anonymizované. Rokovania nevynechali ani otázku prípadného úniku informácií a hackerských útokov na súdy spolu s navrhovanými možnosťami jej riešenia. Na záver sa diskutujúci zhodli na dôležitosti výmeny poznatkov týkajúcich sa súdnych rozhodnutí jednotlivých krajín formou ich zverejňovania cez databázu rozhodnutí, ktorú spravuje ACA Europe.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou