Konferencia predsedov Najvyšších súdov Číny a krajín strednej a východnej Európy

Konferencia predsedov Najvyšších súdov Číny a krajín strednej a východnej Európy10.05.2016 - Bratislava pdf | foto 
Tlačová správa
 
V dňoch od 3. do 8. mája 2016 sa v čínskom meste Suzhou (provincia Jangsu) konala Konferencia predsedov Najvyšších súdov Číny a krajín strednej a východnej Európy. Delegáciu SR viedla podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Jarmila Urbancová. Ďalšími členmi delegácie boli predseda senátu trestnoprávneho kolégia NS SR JUDr. Daniel Hudák a riaditeľ Justičnej akadémie SR JUDr. Peter Hulla.
Témou konferencie bolo zhodnotenie alternatív na rozvoj spolupráce v oblasti súdnictva a justície v súlade s deklarovaným záujmom Číny na budovanie právneho štátu, výmena skúseností v rozhodcovských konaniach a informácie o právnych systémoch krajín. Počas návštevy v Pekingu sa podpredsedníčka NS SR stretla aj s Zhou Qiang-om, predsedom Najvyššieho súdu ČĽR, s ktorým rokovala o ďalšom rozšírení spolupráce medzi oboma súdmi.
Podpredsedníčka NS SR Jarmila Urbancová vystúpila počas konferencie s názvom Využívanie informačných technológií na súdoch a v diskusii predstavila jednotlivé projekty modernizácie súdnictva. Zavŕšením konferencie boloprijatie„Súhlasu Suzhou“ 5. mája 2016. Uvedený dokument má za cieľ vytvoriť novú platformu pre justičnú spoluprácu Číny a krajín strednej a východnej Európy v súlade so zahraničnou politikou jednotlivých štátov. Po konferencii nasledovalo bilaterálne stretnutie predsedu Národnej akadémie ČĽR Yongwei HUANGa a riaditeľa Justičnej akadémie SR Petra Hullu. Po stretnutí podpísali Memorandum o porozumení medzi uvedenými inštitúciami, ktoré predstavuje rámcovú zmluvu pre medzinárodnú spoluprácu v rámci justičného vzdelávania.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou