Ministerka spravodlivosti štátu Izrael

Ministerka spravodlivosti štátu Izrael16.02.2017 -
Tlačová správa
Bratislava, pdf, foto

Dňa 16. februára 2017 prijala predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová ministerku spravodlivosti Izraela pani Ayelet Shaked. Stretnutia sa zúčastnilo vedenie najvyššieho súdu ako aj veľvyslanec Izraela na Slovensku J. E. pán Zvi A. Vapni. Témami rokovania boli porovnanie súdnych systémov oboch krajín a postavenie najvyššieho súdu a ústavného súdu v nich, ako aj špecifiká jednotlivých súdnych systémov, napr. náboženské súdy v rodinných veciach v Izraeli.

Predsedníčka najvyššieho súdu informovala o aktuálnej situácii na najvyššom súde a jeho nezastupiteľnej úlohe pre právny systém Slovenskej republiky najmä pri zjednocovaní rozhodovacej činnosti súdov. Zástupcovia kolégií najvyššieho súdu hovorili o činnosti a špecifikách práce jednotlivých kolégií.

Účastníci sa zhodli na významnej úlohe súdnictva v boji proti rastúcemu extrémizmu. Diskutovalo sa o trestnoprávnom postihovaní popierania holokaustu a iných extrémistických trestných činov ako aj o možnostiach justície zasiahnuť proti extrémistickým hnutiam, vrátane príkladov z rozhodovacej praxe najvyššieho súdu.

Na záver ministerka spravodlivosti Izraela predstavila nový zákon o postihovaní terorizmu, ktorý je vyvrcholením 7-ročnej snahy o prijatie predpisu, ktorý by nastolil rovnováhu na jednej strane pri ochrane ľudských práv nevyhnutnej v demokratickej spoločnosti ale aby bol aj efektívnym nástrojom, ako sa brániť voči teroristickým hrozbám.