Najvyšší súd dá prácu odsúdeným aj v tomto roku

Najvyšší súd dá prácu odsúdeným aj v tomto roku17.01.2017 - Bratislava, pdf
 
Tlačová správa
 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky podporuje odsúdených v procese ich resocializácie aj v tomto roku. Spolupráca s Ústavnom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Bratislava I (ďalej len „ústav“) pokračuje na základe zmluvy o vykonávaní pomocných prác. Ústav na základe zmluvy zabezpečí spravidla štyroch odsúdených, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní pomocných stavebných prác, pomocných prác pri sťahovaní, upratovaní a ručnej manipulácií s bremenami. Zácvik odsúdených na jednotlivé práce, riadenie pracoviska a kontrolu kvality prác prostredníctvom potrebného počtu kvalifikovaných a odborne spôsobilých osôb, zabezpečí Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako objednávateľ týchto prác. Práce sú vykonávané v jednozmennej prevádzke, v dohodnutom pracovnom čase od 07,00 hod. do 15,30 hod., vrátane prestávky na odpočinok a jedenie. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.
           
Oddelenie komunikácie s verejnosťou