Najvyšší súd Slovenskej republiky

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky
justiceSlovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Vznikla 1. januára 1993 a veľmi rýchlo si získala diplomatické uznanie najvýznamnejších štátov sveta.

Štátnym zriadením v Slovenskej republike je parlamentná demokracia so 150 členným jednokomorovým parlamentom (Národná rada Slovenskej republiky).

Hlavou štátu je prezident, ktorého volia občania (v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov), vrcholným orgánom výkonnej moci je vláda Slovenskej republiky.

Podľa VII. hlavy ústavy v Slovenskej republike súdnu moc vykonávajú Najvyšší súd Slovenskej republiky a ostatné súdy. Nezávislým orgánom ochrany ústavnosti je ústavný súd.

Súdy rozhodujú v trestných a občianskoprávnych veciach, preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov. Rozhodujú v senátoch, ak zákon neustanovuje, že vo veci rozhoduje jediný sudca. Zákon ustanovuje, kedy sa na rozhodovaní senátov zúčastňujú aj prísediaci z radov občanov-laikov. Rozsudky sa vyhlasujú v mene Slovenskej republiky a vždy verejne.

Sudcovia sú pri rozhodovaní nezávislí a sú viazaní len zákonom. Ak to ustanovuje ústava alebo zákon, sudcovia sú viazaní aj medzinárodnou zmluvou.