Návšteva britského veľvyslanca

Návšteva britského veľvyslanca10.05.2017 - Bratislava, pdf | foto
 
Tlačová správa
 
V utorok 9. mája navštívil Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska J.E. Andrew Garth.
Veľvyslanec Andrew Garth navštívil NS SR po prvý krát od októbra 2014, kedy sa ujal funkcie. Zaujímal sa o rôzne problémy, no najmä o dĺžku súdnych konaní, o dôveru občanov v súdnictvo ako aj o ďalšie aktivity, ktoré prispievajú ku kvalitnejšiemu výkonu súdnictva na Slovensku.
Predsedníčka NS SR JUDr. Daniela Švecová v krátkosti priblížila súdny systém Slovenskej republiky a jeho fungovanie. Zamerala sa aj zmeny vykonané na NS SR v období od jej nástupu do funkcie až doteraz. Zmienila sa aj o zmenách v oblasti legislatívy. Z pohľadu snáh o zvýšenie dôveryhodnosti verejnosti k justícií a k najvyššiemu súdu. Poukázala najmä nutnosť transparentnosti, otvorenosti a efektivity súdnych konaní. Cieľom všetkých zmien by malo byť zníženie nápadu vecí na súdy a skrátenie dĺžky ich vybavovania.
Veľvyslanec Veľkej Británie poukázal na skutočnosť, že zmeny a reformy sa realizujú najskôr na súdoch nižších stupňov; verejnosť sa tam stretáva s nimi stretáva najčastejšie. V súvislosti s touto problematikou predsedníčka najvyššieho súdu uviedla, že od 1. 7. 2016 platia nové procesné predpisy, ktorých cieľom je práve urýchlenie činnosti súdov nižších stupňov. V súčasnej dobe ale súdy prekonávajú niektoré problémy v súvislosti s aplikáciou nových procesných predpisov.
Andrew Garth otvoril aj tému BREXITu. Spomenul, že v Spojenom kráľovstve televízie naživo vysielali pojednávanie tamojšieho najvyššieho súdu, ktorý rozhodoval o tom či BREXIT musí byť potvrdený parlamentom. Podotkol, že či už v tomto prípade alebo v mnohých iných, najvyšší súd často rozhodoval a rozhoduje proti želaniam vlády, čím si vlastne vykonáva svoju prácu. Tým spoločnosti ukazuje, že vláda je nútená zodpovedať sa zákonom a občanom.
Predsedníčka najvyššieho súdu uviedla, že súdy v Slovenskej republike, včítane najvyššieho súdu,  sú nezávislé, od akejkoľvek inej moci (zákonodarnej, alebo výkonnej). Dojem závislosti na politickej moci niekedy navodzujú niektoré konšpiračné médiá, ktoré často otvorene klamú, zavádzajú verejnosť a navodzujú falošné zdanie. Avšak na väčšinu týchto mediálnych posolstiev NS SR nereaguje, aby falošné správy a tých čo ich vytvárajú, nelegitimizoval.
Veľvyslanec Andrew Garth na záver stretnutia vysvetlil, že po vystúpení Veľkej Británie z EÚ sa budú postupne  nahrádzať všetky programy spolupráce, ktoré sú teraz realizované cez Brusel (ako veda/výskum, justičná spolupráca, atď.), bilaterálnymi programami. Preto navrhol, aby NS SR vytvoril zoznam priorít, na ktorých by chcel spolupracovať. Daniela Švecová túto možnosť privítala.    
  
Oddelenie komunikácie s verejnosťou