Návšteva vedenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Poľsku

Návšteva vedenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Poľsku13.05.2016 - Bratislava pdf | foto
 
Tlačová správa
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová sa 10. mája 2016 vo Varšave stretla s prvou predsedníčkou Najvyššieho súdu Poľskej republiky Małgorzatou Gersdorf ako aj s celým vedením súdu. Členmi slovenskej delegácie boli Libor Duľa, predseda trestnoprávneho kolégia NS SR a Ivan Solej, riaditeľ Kancelárie predsedníčky NS SR.
Témami bilaterálnych rokovaní boli funkcie a úlohy najvyšších súdov a problematika nezávislosti súdnictva. Poľskí kolegovia sa zaujímali o systém a prax disciplinárneho stíhania sudcov v Slovenskej republike, pričom sa spoločne dohodli, že si budú vymieňať informácie v tejto oblasti. Obe delegácie sa zhodli, že je obojstranne prospešné vzájomne sa informovať o alternatívnych metódach riešenia sporov. Na záver stretnutia obe delegácie skonštatovali, že je potrebné upevňovanie či už slovensko-poľských vzťahov, ale aj pokračovanie v rozvoji vyšehradskej spolupráce.
Okrem návštevy Najvyššieho súdu PR, absolvovala naša delegácia aj stretnutia na Ústavnom súde Poľskej republiky, na Krajskom súde v Krakove a na Najvyššom správnom súde Poľskej republiky, ktoré sa uskutočnilo 12. mája 2016.
 
 Oddelenie komunikácie s verejnosťou