Nehnuteľnosti v správe NS SR

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Nehnuteľnosti v správe NS SR

Zoznam nehnuteľností v správe Najvyššieho súdu SR
(na základe Uznesenia vlády SR č. 779 zo 6. októbra 2005 k dodatku návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008 - bod B.2.)


 

Nehnuteľnosť Rok nadobudnutia Forma nadobudnutia Odhadová trhová hodnota
Pozemok 1973 HZ Spr 573/73 (zmluva o bezodplatnom prevode) 44,56 €
Chata 1973 HZ Spr 573/73 (zmluva o bezodplatnom prevode) 4 382,46 €
Pozemok 2010 HZ Spr 988/2009 (zmluva o bezodplatnom prevode) 42 033,46 €
Administratívna budova 2010 HZ Spr 988/2009 (zmluva o bezodplatnom prevode) 165 315,41 €