NS SR: Minister Mikloš nehovoril pravdu

NS SR: Minister Mikloš nehovoril pravdu08.06.2011 -

Minister financií Slovenskej republiky Ivan Mikloš nehovoril pravdu na tlačovej konferencii 7. júna 2011 o náraste počtu zamestnanosti na Najvyššom súde Slovenskej republiky.

       K 1. júlu 2010 - pred nástupom pána Mikloša do funkcie ministra - mal Najvyšší súd SR 249 miest. K 1. septembru 2010 - po nástupe pána Mikloša - mal NS SR bezdôvodne znížený počet miest na 213, teda zníženie o 14,45 percenta. Najvyšší súd Slovenskej republiky mal teda v uplynulom roku najvyšší počet znížených miest zo všetkých uvádzaných inštitúcií.

       Okrem toho Najvyššiemu súdu SR boli viazané ďalšie mzdové prostriedky vo výške 10 percent, pričom voči ostatným súdom a prokuratúre bol osobitný prístup a to zníženie o 5 percent a to len zo štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom záujme, teda s vyňatím sudcov a prokurátorov.

       „Verím, že sa pán Mikloš za tieto nepravdivé tvrdenia ospravedlní. Alebo to mám vnímať ako osobnú pomstu za prehratý súdny spor? Potom sa môže stať, že prehrá ďalší a náklady by potom mal platiť zo svojho,“ uviedol predseda NS SR Štefan Harabin.
 


NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ţupné nám. 13, 814 90 Bratislava

Od: tlačový a informačný odbor NS SR

Pre: mediálny okruh

8. júna 2011