Obchodnoprávne kolégium

Pôsobnosť 

  • vedenie obchodnoprávneho kolégia, činnosť podľa § 21 ods. 2 zákona č.757/2004 Z.z. a podľa čl. 17 ods. 4  Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu SR,
  • predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
  • navrhuje účasť člena kolégia na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • zúčastňuje sa na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • vybavuje nesenátnu agendu
     
- zastupuje: JUDr. Ivana Izakovičová (podľa čl. 17 ods. 1 Rokovacieho poriadku NS SR)

Predseda kolégia 

JUDr. Katarína Pramuková 

Predsedovia senátov 

JUDr. Jana Hullová
JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Darina Ličková
JUDr. Anna Marková
JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Beáta Miničová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Jana Zemaníková

Členovia senátov 

JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Miroslava Janečková
JUDr. Ivana Nemčeková


Asistenti sudcov 

Mgr. Matúš Brehovský
Mgr. Maroš Foltány
JUDr. Veronika Hudzíková
Mgr. Michala Jankovičová
Mgr. Viera Jurkovičová
JUDr. Ildikó Kohoutová
Mgr. Milan Krajči
Mgr. Tomáš Lisánsky
Mgr. Sabina Petríková
Mgr. Lucia Ranincová
Mgr. Lucia Szabová
JUDr. Alexander Vagovics
JUDr. Eva Vargová

Administratívny aparát 

Hana Segečová
Antónia Golejová

Mgr. Emília Bejdová
Petra Čupová
Katarína Helleschová
Lucia Šafránková