Občianskoprávne kolégium

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Kolégiá Najvyššieho súdu SR » Občianskoprávne kolégium

Pôsobnosť 

  • vedenie občianskoprávneho kolégia, činnosť podľa § 21 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z.z. a podľa čl. 17 ods. 4  Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu SR,
  • predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
  • navrhuje účasť člena kolégia na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • zúčastňuje sa na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • vybavuje nesenátnu agendu

- zastupuje: JUDr. Helena Haukvitzová (podľa čl. 17 ods. 1 Rokovacieho poriadku NS SR)

Predseda kolégia 

JUDr. Jana Bajánková 

Predsedovia senátov 

JUDr. Jana Bajánková
JUDr. Edita Bakošová
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Dušan Čimo
JUDr. Rudolf Čirč
JUDr. Emil Franciscy
JUDr. Ladislav Górász
JUDr. Helena Haukvitzová
JUDr. Jozef Kolcun
JUDr. Ivan Machyniak
JUDr. Soňa Mesiarkinová
JUDr. Viera Petríková
JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Daniela Sučanská
JUDr. Alena Svetlovská
JUDr. Ľubor Šebo
JUDr. Ján Šikuta, PhD. 
JUDr. Daniela Švecová
JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Mária Trubanová, PhD.
JUDr. Martin Vladik

Členovia senátov 

JUDr. Elena Siebenstichová
JUDr. Danica Kočičková
Mgr. Miroslav Šepták


Asistenti sudcov 

JUDr. Vladislav Birás, PhD.
JUDr. Lenka Bogárová
JUDr. Lucia Dlugolinská
JUDr. Peter Ďurian
JUDr. Zuzana Flaková
JUDr. Zuzana Haragová
JUDr. Jana Chromeková
JUDr. Zuzana Igriniová
JUDr. Lukáš Ilenin
Mgr. František Jančok
Mgr. Desana Janíčková Rusnáková
JUDr. Gabriela Janovicová
JUDr. Marianna Macková
Mgr. Ján Martvoň
JUDr. Petra Micháliková
JUDr. Lýdia Pajdlhauserová
Mgr. Ján Pastirčík
JUDr. Iveta Planková
Mgr. Dušana Remetová
Mgr. Matúš Roško
Mgr. Mária Šimoničová
JUDr. Vladimír Šiška
JUDr. Lucia Šišková
JUDr. Petra Vávrová
JUDr. Slávka Viteková
JUDr. Linda Žalmanová
JUDr. Valéria Žiliaková
 

Administratívny aparát 

Klaudia Vrauková
Mária Némethová

Mgr. Slávka Cibuľáková
Dagmar Falbová
Adriána Güntherová
Lucia Suchá
Jarmila Uhlířová