Oznámenie o novom termíne výberu na funkciu asistent sudcu Najvyššieho súdu SR

Oznámenie o novom termíne výberu na funkciu asistent sudcu Najvyššieho súdu SR16.10.2014 - Oznámenie o novom termíne výberu na funkciu asistent sudcu Najvyššieho súdu SR

Termín konania:   02-03.12.2014
Miesto konania:    Najvyšší súd SR, Župné nám. 13, Bratislava