Oznámenie o odročení termínu výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR