Oznámenie o odročení termínu výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR