Oznámenie o zmene termínu výberového konania

Oznámenie o zmene termínu výberového konania18.09.2013 - Výberové konanie na obsadenie jedného voľného miesta predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium sa z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti niektorých členov výberovej komisie a kolíziu termínov s plnením ich neodkladných pracovných povinnosti uskutoční v neskoršom - novom termíne dňa 1. októbra 2013; miesto a čas výberového konania zostávajú nezmenené. 

Oznámenie o zmene termínu výberového konania