Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR

Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR09.10.2014 - Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR

pôvodný termín konania: 18. – 20. 08.2014