Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 2 miest sudcu pre občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR