Počet nevybavených vecí v tomto polroku výrazne klesol

Počet nevybavených vecí v tomto polroku výrazne klesol 24.07.2017 - Bratislava, pdf
 
Tlačová správa
 
            Najvyšší súd Slovenskej republiky vybavil v prvom polroku 2017 celkovo o 4077 vecí viac ako v prvom polroku 2016. Počet nevybavených vecí tak výrazne klesol. Najvýraznejší pokles nevybavených vecí zaznamenalo občianskoprávne kolégium, ktoré malo k 30. júnu 2016 nevybavených 3653 vecí, a k 30. júnu 2017 je ich iba 977. Správne kolégium malo za vlaňajší I. polrok 5963 nevybavených vecí a tento rok ich počet klesol na 3678 vecí. Trestné kolégium malo v prvom polroku 2016 605 nevybavených vecí a za tento polrok ich má o polovicu menej 314. Výraznému zvýšeniu vybavených vecí pomohlo prijatie nových asistentov sudcov a celková reorganizácia práce sudcov.     
 
Počet nevybavených vecí na NS SR k 30. júnu:
 
Kolégium                           2016                                                    2017
 
správne                             5 963                                                  3 678
občianskoprávne             3 653                                                     977
trestné                                  605                                                     314
obchodné                             371                                                  1 546
Celkom                            10 592                                                  6 515  
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou