Podpredseda Najvyššieho súdu

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Sudcovia NS SR » Podpredseda Najvyššieho súdu
podpredsednicka_edit

JUDr. Jarmila Urbancová

podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
 
Podpredsedníčkou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je od 07. júna 2013. 

Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1988) jej bol v roku 1989 po vykonaní rigoróznej skúšky udelený titul JUDr. Justičnú skúšku úspešne vykonala v roku 1994.

V rokoch 1977 – 1991 pracovala ako referentka – právnička v Pozemných stavbách, š.p. Od roku 1991 pôsobila na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej reoubliky ako vedúca oddelenia odškodňovania. Odtiaľ odišla v roku 1995 na Krajský súd v Bratislave a v roku 1997 na Krajský súd v Trnave, kde pôsobila najskôr ako sudkyňa, od roku 2002 ako predsedníčka senátu a v rokoch 2009 – 2010 bola podpredsedníčkou tohto súdu. Sudkyňou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je od roku 2010.

V rokoch 2007 až 2009 bola tiež  sudkyňou disciplinárneho senátu a v rokoch 2010 až 2013 predsedníčkou odvolacieho disciplinárneho senátu.

Od roku 2010 je už druhé funkčné obdobie členkou Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky.


Od nástupu do funkcie sudkyne vykonávala rozhodovaciu činnosť prevažne  v správnej agende, v menšej miere v občianskoprávnej agende. V súčasnosti je členkou správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky – predsedníčkou senátu so špecializáciou na oblasť finančného práva.


Kompetencie podpredsedníčky Najvyššieho súdu:

Podpredseda Najvyššieho súdu zastupuje predsedu Najvyššieho súdu v rozsahu jeho práv a povinností v čase jeho neprítomnosti alebo keď funkcia predsedu Najvyššieho súdu nie je obsadená. V čase prítomnosti predsedu Najvyššieho súdu vykonáva podpredseda Najvyššieho súdu jeho právomoc v rozsahu, aký mu vymedzil predseda Najvyššieho súdu.

Podpredseda Najvyššieho súdu vykonáva súdnictvo patriace Najvyššiemu súdu ako predseda senátu alebo ako sudca v senáte, do ktorého bol zaradený rozvrhom práce. Podpredseda súdu nesmie vykonávať súdnictvo v senáte, do ktorého bol zaradený predseda súdu. Podpredseda súdu môže byť ako sudca alebo ako predseda senátu zaradený len do jedného kolégia.