Podpredsedníčka Najvyššieho súdu JUDr. Jarmila Urbancová spoločne s predstaviteľmi jednotlivých kolégií prijala delegáciu sudcov Najvyššieho ľudového súdu Vietnamskej socialistickej republiky

Podpredsedníčka Najvyššieho súdu JUDr. Jarmila Urbancová spoločne s predstaviteľmi jednotlivých kolégií prijala delegáciu sudcov Najvyššieho ľudového súdu Vietnamskej socialistickej republiky06.07.2015 -     Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Jarmila Urbancová spoločne s predstaviteľmi jednotlivých kolégií najvyššieho súdu prijali 6. júla 2015 delegáciu sudcov Najvyššieho ľudového súdu Vietnamskej socialistickej republiky vedenú jeho  predsedom Truong Hoa Binhom.

    Predmetom záujmu zahraničnej delegácie bolo postavenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v sústave súdov Slovenskej republiky, právomoci súdov, vedenie súdneho konania, voľba a menovanie sudcov, ako aj ich vzdelávanie.  Obe strany si vymenili vzájomné názory na aktuálne problémy dotýkajúce sa fungovania súdov, predovšetkým financovanie súdov, obsadzovanie voľných pracovných miest na súdoch, disciplinárne konanie a odvolávanie sudcov.tn_IMG_0130                tn_IMG_0136