Predseda NS SR Harabin navrhol otvoriť právnu úpravu o európskom zatýkacom rozkaze.

Predseda NS SR Harabin navrhol otvoriť právnu úpravu o európskom zatýkacom rozkaze.10.07.2013 -
Na základe viacerých justičných omylov a skúseností z praxe  pri Európskom zatýkacom rozkaze je podľa predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefana Harabina potrebné legislatívne upraviť predmetnú medzinárodnú právnu úpravu. Uviedol to na dnešnom rokovaní v Haagu s predsedníčkou Eurojustu Michèle Coninsxovou a jej spolupracovníkmi.

Z prednesených prípadov z praxe na pracovnom rokovaní totiž vyplynulo, že podľa Harabina je potrebné iniciovať legislatívne riešenie na minimalizovanie rizika justičných omylov a potrebu odškodniť takto postihnutých nevinných občanov z krajín Európskej únie. Prípad občana Slovenskej republiky, ktorého na základe európskeho zatykača vydaného súdom Holandského kráľovstva zatkli na Slovensku a eskortovali do Holandského kráľovstva nie je ojedinelý. Počas šetrenia sa totiž ukázalo, že došlo v inom štáte k zámene vzoriek DNA a za páchateľa bol označený nevinný občan SR.

Takýchto prípadov bolo v členských štátoch Európskej únie zaznamenaných viacero. Naopak vyskytli sa prípady, kedy súdy odmietli vydať občana svojej krajiny na trestné stíhanie, nakoľko zatýkací rozkaz neobsahoval dostatočné informácie o podozrivom.

"Súdy pri vydávaní občanov sú povinné podrobne preskúmať všetky dôvody zatknutia, aby sa vyhli justičným omylom. Sudcovia nemôžu byť pri rozhodovaní povrchní," vysvetlil Harabin.

Počas rokovania predsedníčka Coninsx informovala Harabina aj o príprave prác k realizácii projektu európskeho prokurátora.

Eurojust sa zaoberá približne 1400 prípadmi ročne.  Má viacero kľúčových úloh a právomocí vyplývajúcich z rozhodnutia o Eurojuste. Okrem iného poskytuje národným orgánom členských štátov súčinnosť pri žiadostiach o právnu pomoc. Organizuje približne 140 koordinačných stretnutí, na ktorých sa zúčastňujú národné orgány činné v trestnom konaní členských štátov. Predmetom stretnutí sú konkrétne prípady trestnej činnosti určené za prioritné Radou EÚ - terorizmus, obchodovanie s drogami, ľuďmi, podvody, korupcia, počítačová kriminalita a iné trestné činy.
 
S pozdravom KP NS SR