Predseda NS SR Harabin rokoval s prezidentom Medzinárodného trestného súdu Song Sang-Hyunom.

Predseda NS SR Harabin rokoval s prezidentom Medzinárodného trestného súdu Song Sang-Hyunom.08.07.2013 -      Aktuálne otázky v oblasti trestného práva a legislatívy, dodržiavanie ľudských práv dominovali na dnešnom rokovaní predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefana Harabina s prezidentom Medzinárodného trestného súdu Song Sang-Hyunom.  Stretnutie sa uskutočnilo v sídle Medzinárodného trestného súdu v Haagu (Holandské kráľovstvo).

     Prezident  Song Sang-Hyun  informoval o činnosti súdu a problémoch pri súdnych procesoch, ktoré spôsobuje napríklad jazyková bariéra v prípade obžalovaných, ktorí ovládajú iba jazyky rôznych menších kmeňov. Rovnako slabá právomoc medzinárodného súdu v prípade predvolávania svedkov,  zatýkanie podozrivých umožňujú obštrukcie a predlžovanie procesov. V tejto oblasti pripravili viacero legislatívnych návrhov.

     Harabin uviedol, že Slovenská republika podporuje všetky návrhy na zrýchlenie súdnych procesov a zlepšenie vymožiteľnosti práva.  "Potrestanie páchateľov, ktorí sa dopúšťajú zločinov proti ľudskosti, genocídy a vojnových zločinov musí patriť medzi priority všetkých demokratických a právnych štátov," konštatoval Harabin na stretnutí.  Počas rozhovorov padla aj otázka riešenia námietok zaujatosti voči jednotlivým sudcom zo strany obžalovaných. O námietkach rozhodujú všetci sudcovia, s výnimkou namietaného sudcu hlasovaním. V prípade, že sa s námietkou zaujatosti stotožní väčšina z 18 sudcov, predmetný sudca je z konania vylúčený.

     Prezident  Song Sang-Hyun  tiež informoval svojho hosťa o medzinárodných aktivitách s USA, Ruskou federáciou a Čínou. Tieto štáty doposiaľ neratifikovali Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu.

     Slovenská republika patrí medzi 122 štátov, ktoré podpísali a ratifikovali Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu.
 
S pozdravom KP NS SR